Termeni și condiții

Prezentul document reprezintă termenii și condițiile de utilizare a site-ului mediqa.ro, precum și principalele reguli abordate de MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L în desfășurarea activității pentru care a fost autorizată. Prin accesarea, navigarea și/sau utilizarea site-ului mediqa.ro, utilizatorii consimt că au citit, înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare prezentate în continuare și, prin urmare, înțeleg să le respecte, precum și legislația aplicabilă în jurisdicția utilizatorului. Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minime aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii.

Identitatea companiei și serviciile prestate MEDIQA SANTE DEVELOPMENT S.R.L., se constituie și organizează ca societate comercială cu răspundere limitată, desfășurându-și activitatea în baza Legii societăților comerciale – Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. Societatea își are sediul social în România, București, Sector 2, Str. Gara Herăstrău, Nr.2, Secțiune 1, Biroul Nr. 1, Et.4 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub J40/1601/2012, având codul unic de identificare 29768202. MEDIQA SANTE DEVELOPMENT SRL, în calitate de membră a grupului SIGNAL IDUNA, oferă o vastă gamă de servicii referitoare la sănătatea umană.

Definire termeni utilizați 
Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Mediqa nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor personale comunicate de către dumneavoastră. Mediqa este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub numărul 27059. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Conform cerințelor dispozițiilor legale în materie de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Mediqa are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Mai multe informații despre scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți citi în cadrul Politicii de confidențialitate.

Utilizatorul - persoana fizică care accesează site-ul Mediqa. 
Cookies - fișierele text păstrate de browserul utilizatorului în memoria calculatorului acestuia, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conținutul afișat;

Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică 
Prin intermediul website-ului (paginii de internet), Mediqa furnizează o descriere detaliată a serviciilor medicale oferite pacienților, specialitățile și echipa de medici mereu pregătită să satisfacă orice nevoie a pacienților, precum și posibilitatea accesării serviciilor medicale prin intermediul asigurării de sănătate furnizate de SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA. 
Website-ul mediqa.ro poate fi utilizat doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice. Folosirea platformei este posibilă prin utilizarea oricărui browser de internet al Utilizatorului. Acest site poate conține trimiteri (link-uri) către alte site-uri care nu aparțin MEDIQA SANTE DEVELOPMENT SRL sau unui afiliat al acesteia, drept pentru care MEDIQA SANTE DEVELOPMENT SRL nu este responsabilă sub niciun aspect pentru conținutul acestor site-uri și nici pentru dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către deținătorii acestor site-uri. Acest site este destinat persoanelor rezidente în România. Pentru verificarea aplicabilității acestor informații asupra cetățenilor nerezidenți, contactați sediul central MEDIQA SANTE DEVELOPMENT SRL. 

Atunci când intrați în contact cu noi, prin orice mijloc – prin intermediul consultantului dvs., când vizitați și navigați pe site-ul nostru, prin formular de contact, e-mail, telefon, etc. – MEDIQA SANTE DEVELOPMENT SRL înregistrează informațiile cu caracter personal oferite voluntar de dvs., dar și informații automate, care privesc felul cum este utilizată platforma online. Scopul colectării datelor este pentru desfășurarea activităților pentru prestarea de servicii medicale și pentru protejarea intereselor legitime ale Mediqa, și anume, de a oferi un serviciu electronic funcțional, în parametri optimi. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai companiilor din cadrul grupului, sau furnizorilor de servicii, atunci când acest lucru este necesar în vederea executării contractelor de prestări servicii medicale, a contractelor de parteneriat, contractelor de subcontractare a serviciilor medicale și care sunt de acord la rândul lor să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal oferite de dvs. 

Mediqa nu va dezvălui nici un fel de informație despre clienții și utilizatorii site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. Conform dispozițiilor legale în materie, utilizatorii beneficiază de dreptul la informare acces la date, intervenție, opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale, la portabilitatea datelor și de a se adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, transmisă online sau la adresa de e-mail dataprotection@mediqa.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing.

Reguli privind utilizarea website-ului

Utilizatorii acceptă să respectate următoarele reguli:

-  se vor furniza doar informații reale, complete și actualizate;
-  nu se vor efectua operațiuni false sau frauduloase;
-  se vor respecta drepturile de proprietate intelectuala cu privire la orice element regăsit pe website;
-  nu se vor desfășura niciun fel de acțiuni de tip pentesting, scanare resurse, atacuri informatice de tip injecții XSS, injecții sql,  session hijacking, dns hijacking, ddos, phishing..
Vârsta minimă a utilizatorului este de 18 ani. 

Ne rezervam dreptul de a bloca accesul oricarui utilizator care incalca regulile de mai sus si de a ne adresa autoritatilor competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate

Termeni marketing 
Site-ul mediqa.ro folosește pe baza consimțământului utilizatorilor etichete de remarketing care colectează cookies prin intermediul platformei Google Ads. Un internet cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informații personalizate utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorului o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Mediqa pentru a oferi anunțuri publicitare relevante bazate pe preferințele utilizatorului. Eticheta pentru remarketing Google colectează cookie-uri pentru a afișa anunțuri în website-urile rețelei Google Display și în Google Search. Atunci când utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conține un remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing. Google Ads folosește aceste cookie-uri pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search, utilizatorilor care au vizitat paginile site-ului mediqa.ro. În cazul în care vizitatorii site-ului mediqa.ro nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, aceștia pot dezactiva afișarea anunțurilor prin Managerul preferințelor anunțurilor.

Website-ul aparține în totalitate MEDIQA SANTE DEVELOPMENT și este singurul proprietar al conținutului, incluzând, fără limitare, toate drepturile de autor aplicabile pentru denumiri, logo-uri, imagini, grafice, audio, video și alte materiale ce apar pe site-ul MEDIQA SANTE DEVELOPMENT. Conținutul website-ului nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit fără aprobarea Mediqa. MEDIQA SANTE DEVELOPMENT își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Data 18.12.2023